[Đoản văn][Khải Hoành] Diễn viên

Diễn viên – Nghịch Quang

Biên tập: Hàn Quang.

___

“Lưu Chí Hoành, ra ngoài chơi đi.”

“A? Vương Tuấn Khải?” Lưu Chí Hoành đặt điện thoại trước mặt cẩn thận xem lại một lần, là tên của Vương Nguyên mà.

“Đúng, anh là Khải ca của em này.” Ngữ khí lưu manh của Vương Tuấn Khải truyền tới từ đầu dây bên kia.

“Lưu Chí Hoành, cùng ra ngoài chơi đi! Tớ, Tiểu Khải với Thiên Tổng đang ở chỗ cũ đợi cậu! Nhanh đến đó!” Trong điện thoại đột nhiên vang lên tiếng của Vương Nguyên, chắc là vừa cướp điện thoại về.

“A? Tớ……”

“Đến nhanh đi! Anh em đều đang đợi cậu này!……Đô đô đô”Continue reading “[Đoản văn][Khải Hoành] Diễn viên”

[Thiên Văn] Thế giới hai người – Hà Nạp (Đoản hoàn)

[Thiên Văn] Thế giới hai người.

Tác giả: Hà Nạp. 哈纳@hana-decade.lofter

Trans: Hàn Quang. (với sự hỗ trợ của n loại từ điển)

Thể loại: hướng hiện thực, ngọt 🙂

Lời đầu: Hình tượng hoàng tử nhỏ cao lãnh đã chấm dứt tại đây =))). Bạn nhỏ Dịch Dịch trở lại với hình tượng hầu vương lưu manh tăng động =))). Bản trans chỉ đảm bảo 80% để phù hợp với tiếng Việt.

Bản dịch đã được tác giả cho phép, mọi vấn đề mang bản dịch đi đâu nhớ hỏi chủ nhà.

***

Continue reading “[Thiên Văn] Thế giới hai người – Hà Nạp (Đoản hoàn)”